İŞLETME - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı 50
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı İşletme Lisans
ÖSYM Tipi EA
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Nüket SARACEL
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Prof.Dr. Nüket SARACEL
Tarihçe
İşletme Programı 1997 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul Koşulları
YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlar lise mezuniyet sınavları (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) veya son iki yıl içinde girilmiş üniversite giriş sınavı benzeri sınavlar (SAT, EFS vb.), Lise diploması
Üst Kademeye Geçiş
Lisans programını başarı ile bitiren öğrenciler en az 55 ALES puanı almaları durumunda yüksek lisans programlarına başlayabilirler. Ayrıca, lisans derecesiyle doktora programına başvurmak mümkündür. Bunun için, lisans mezuniyet not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini ilgili Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, GNO 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği en az krediyi sağlayan ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak kazanır.
Mezun İstihdam Olanakları
İşletme Bölümü mezunları nerede çalışır?
Bankalar, (Akbank, Garanti Bankasi, Citibank, TEB, ING Bank, Finans Bank…)
Çeşitli Sektörlerdeki firmalar, (Garanti Sigorta, Tepe Yapı İnşaat, Koç sistem, Vakko, Koton, Poloroid, THY, Eczacıbaşı İlaç…)
Üniversiteler (Yeditepe Universitesi
Kamu kuruluşları (Sayıştay Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi…)
Ölçme ve Değerlendirme
(1)Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. İlgili fakülte/MYO yönetim kurullarının kararı ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve diğer yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınır.
(2) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl sonu sınavının ağırlığı %40’dan az ve %70’dan fazla olamaz. Yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıkları öğrencilere yarıyıl başında duyurulur.https://obs.dogus.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=3