ÖZEL HUKUK YL TEZSİZ (TR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 1,50
Azami Süresi (Yıl) 1,50
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı Özel Hukuk Yüksek Lisans (Tezsiz)
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Güzin Üçışık
Tarihçe
N/A
Kazanılan Derece
Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi
Kabul Koşulları
Tezsiz Program için:
- Bir lisans diplomasına sahip olmaları,
- Tezsiz programda ALES istenmemektedir. Adayların seçiminde lisans not ortalamasına %40’ , mülakata % 60 ağırlık verilecektir.
Üst Kademeye Geçiş
N/A
Mezuniyet Koşulları
Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programının tüm derslerini (90 AKTS) başarı ile tamamlayan, GNO 2.50 veya üzeri olan, programın gerektirdiği en az krediyi sağlayan, tez sınavında başarılı olan öğrenciler tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
Mezun İstihdam Olanakları
Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans mezunları aşağıdaki meslekleri tercih edebilirler: Hakim ve savcı, Avukat, Noter, Uzman hukukçu, Hukuk müşaviri.
Ölçme ve Değerlendirme
Bir yarıyılda her dersten bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınav yapılır ve öğrenciler tarafından bir ödev hazırlanır. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. İlgili Enstitü Kurulu kararı ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları, ödev ve diğer yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınır. *Ayrıntılı bilgi için her bir ders yönünden, değerlendirme yöntemini içeren Form 2C’ye bakınız.https://obs.dogus.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=3120