İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı Mütercim Tercümanlık Lisans
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Mine Güven
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Takanay
Tarihçe
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul Koşulları
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları: Lise Diploması ve Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavında istenen puan.
Yabancı Öğrenci Kabulü: Lise Diploması, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanan Lise Bitirme Sınavı (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi, vb.) Veya son iki yılda girilen ve Üniversite Giriş Sınavına eşdeğer kabul edilen sınavlar (SAT , EFS, vb.)
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans ve Doktora programlarının kabul koşullarını yerine getiren öğrenciler, lisansüstü çalışmalarına devam edebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini ilgili Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, GNO 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği en az AKTS’yi sağlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.
Mezun İstihdam Olanakları
Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunları, çeşitli alanlarda istihdam edilebilmekte olup bunların arasında yayınevleri, çeviri büroları, bakanlıklar, üniversiteler, bankalar, hukuk büroları ile turizm, dış ticaret ve medya gibi sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşları bulunmaktadır. Ayrıca yeni medya ve dijital oyun sektörlerindeki kariyer olanaklarından yararlanarak metin yazarı ya da içerik editörü olarak istihdam edilen ya da özel çeviri bürosu açarak kendi çalışma alanını oluşturan mezunlar da bulunmaktadır.
Ölçme ve Değerlendirme
Dönem boyunca öğrenciler en az bir ara sınav, bir de yarıyıl sonu sınavına girmeleri gerekmektedir.Eğitmen ara sınav olarak ödev, proje ve/veya dönem ödevlerini değerlendirebilir. Final sınavı toplam notun % 40'ından az veya % 70'ından fazla olamaz. Her dersin notlandırma politikası dönem başında açıklanır. Daha fazla bilgi için ders izlencelerini kontrol ediniz.https://obs.dogus.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=3805