İŞLETME DR (Bütünleşik) TR - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 5
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Tarihçe
Kazanılan Derece
İşletme Doktora Derecesi
Kabul Koşulları
1. Lisans diplomasına sahip olmak.
2. Aşağıdaki sınavlardan birine girip belirtilen en az puanlardan birini almış olmak:
• ALES: 80 (Eşit Ağırlık)
veya muadili
3. Aşağıdaki İngilizce yeterlik sınavlarından birine girip belirtilen en az puanlardan birini almış olmak (Lisans derecesini İngilizce eğitim yapan bir bölümden almış olan adaylar İngilizce Yeterlilik Sınavından muaftır):
• KPDS/YDS/ÜDS: 55 ve muadili
4. Genel Not Ortalaması (GNO):
• Lisans mezunları için lisans mezuniyet not ortalaması en az 3.00/ 4.00
5. Mülakat;
Mülakat komitesinin öğrenci kabulü kararı; adayın sınav puanlarının, lisans notlarının ve mülakat sonucunun titiz bir değerlendirmesine dayanmaktadır.
6. Adayların seçiminde;
• ALES puanına % 50,
• Lisans not ortalamasına % 10,
• Mülakata % 40
ağırlık verilecektir.
Üst Kademeye Geçiş
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları, Kabul ve Kayıt Şartları kısmında açıklanmıştır.
Mezun İstihdam Olanakları
Programdan mezun olanlar işletmecilik alanında geniş bir bilgiye sahip olurlar. İlgili analitik araçları kullanarak yüksek kalitede araştırmalar gerçekleştirirler. Mezunlar, üniversitelerde akademik kariyer yapabilir, iş dünyasındaki profesyonel kariyerlerini geliştirebilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin ara sınava girmeleri ve/veya diğer yükümlülüklerini (ev ödevi, proje, laboratuar çalışması gibi) tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca, öğrenciler dönem boyunca yazılı bir final sınavına katılmalıdırlar. Final sınavının ağırlığı, dersin dönem sonu notunun %40’ı ile %60’ı arasındadır. Derslerde başarılı olabilmek için öğrenci en az C harf notu almalıdır. Başarısız olunan herhangi bir ders, tekrar alınabilir veya bu dersin yerine başka bir ders alınabilir. Değerlendirme sistemi, her ders için “Bireysel Ders Tanımları” kılavuzunda detaylandırılmıştır.https://obs.dogus.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=4099