ELEKTRİK - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 60
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı Elektrik Teknikeri Önlisans
ÖSYM Tipi TYT
Program İçeriği
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Öğr.Gör. Ebru ALTINKURT
Program Başkanı
Öğr.Gör. Ayşe Aybike ŞEKER
Tarihçe
Elektrik Programı 2020-2021 Öğretim Yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlar "Elektrik Teknikeri" derecesi alırlar.
Kabul Koşulları
YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlar lise mezuniyet sınavları (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) veya son iki yıl içinde girilmiş üniversite giriş sınavı benzeri sınavlar (SAT, EFS vb.), Lise diploması
Üst Kademeye Geçiş
Ön lisans eğitimlerini tamamlamaya hak kazanan Türkiye uyruklu öğrenciler, ÖSYM’nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavından (DGS) yeterli puanı aldıkları takdirde, üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Fizik, Fizik Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Mühendisliği 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. Yabancı uyruklu adaylar ilgili alanda lisans programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini ilgili Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, GNO 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği en az AKTS’yi sağlayan, ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak kazanır.
Mezun İstihdam Olanakları
Birçok devlet kurumunda tekniker unvanı ile çalışabileceği gibi çeşitli özel sektör şirketlerinde de iş bulma imkânına sahiptir. Kamu ve özel sektörde görev alabildiği gibi kendi adlarına da özel işyeri açabilirler.
Teknoloji altyapı şirketleri, araştırma geliştirme Kurumları, teknoloji danışmanlık ve uygulama şirketleri, üretim şirketleri, hizmet şirketleri, aydınlatma sektörü, endüstriyel kontrol ve otomasyon şirketleri, elektrik taahhüt işi yapan firmalar, enerji sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, elektrikli ev aletleri teknik servisleri, elektrik proje büroları, inşaat işi yapan firmalar, elektrik motorlu makine üretimi yapan fabrikalar, yenilenebilir enerji kaynaklarında (rüzgâr, güneş, jeotermal, biyo kütle, biyo kütleden elde edilen gaz, dalga, akıntı enerjisi) faaliyet gösteren işletmeler, elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri firmaları, elektrik dağıtım şirketleri, üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıkları, havacılık, uydu ve denizcilik haberleşme sistemleri üretim ve bakımı yapan araştırma ve geliştirme kurumları, otomotiv endüstrisi, makine imalatı sektörü, kimya sektörü gib bir çok alanda çalışabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
(1)Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. İlgili fakülte/MYO yönetim kurullarının kararı ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve diğer yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınır.
(2) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl sonu sınavının ağırlığı %40’dan az ve %70’dan fazla olamaz. Yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıkları öğrencilere yarıyıl başında duyurulur.https://obs.dogus.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=4112