ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı 50
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
ÖSYM Tipi SAY
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Prof.Dr. Hüseyin Selçuk Varol
Tarihçe
2001 yılında, Mühendislik Fakültesi bünyesinde eğitime başlayan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, kuruluşundan bu yana Acıbadem kampüsünde eğitim vermektedir.
Kazanılan Derece
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Lisans Derecesi
Kabul Koşulları
LYS sonuç belgesi, Lise diploması (Yurt dışından öğrenci kabulü için adayların Yükseköğretim Kurumlarına doğrudan başvuru yapmaları gerekir. Başvuru yapacak adayların Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında veya mezun olmuş bulunmaları gerekir, varsa Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan lise bitirme sınavlarına (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi, v.b.) veya son iki yıl içerisinde alınmış üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlara (SAT, v.b.) ilişkin resmi sınav sonuç belgesi)
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, GNO 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği en az krediyi sağlayan, kültürel gelişim seminerlerini tamamlayan ve 60 günlük staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak kazanır.
Mezun İstihdam Olanakları
Yaratıcı, lider, yenilikçi, takım ruhuna sahip, bağımsız düşünme yeteneği olan, etik kurallara ve sürekli öğrenmeye inanan, çevre, ülke ve insanlığa katkı yapacak bilgi ve yeteneklerle donanmış Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri, satış ve/veya teknik destek alanından araştırma ve tasarım mühendisliğine, saha mühendisliğinden genel müdürlüğe, imalattan bilim adamlığına, yazılım mühendisliğinden müzisyenliğe gibi pek çok alanda çalışabilirler.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri’nin çalışma alanları:

- Telefon ve GSM şirketleri,
- Elektrik, elektronik, biomedikal, otomotiv cihazları üreten sektörler,
- Bankalar, finans şirketleri,
- Bilişim teknolojileri şirketleri,
- Internet servis sağlayıcıları,
- Proje-tasarım-yazılım şirketleri,
- Ses/görüntü sistemleri üreticileri

gibi kurumlarda çalışabilecekleri gibi, kendi şirketilerini de kurabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
(1) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. İlgili fakülte yönetim kurullarının kararı ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve diğer yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınır.

(2) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl sonu sınavının ağırlığı %40’dan az ve %60’dan fazla olamaz. Yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıkları öğrencilere yarıyıl başında duyurulurhttps://obs.dogus.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=59