AŞÇILIK - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 70
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı Aşçılık Önlisans
ÖSYM Tipi TYT
Program İçeriği
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Öğr.Gör. Nil VARAN
Program Başkanı
Öğr.Gör. Nil VARAN
Tarihçe
Aşçılık Programı, 2017 yılında Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Aşçılık alanında Önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul Koşulları
YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlar lise mezuniyet sınavları (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) veya son iki yıl içinde girilmiş üniversite giriş sınavı benzeri sınavlar (SAT, EFS vb.), Lise diploması
Üst Kademeye Geçiş
Ön lisans eğitimlerini tamamlamaya hak kazanan Türkiye uyruklu öğrenciler, ÖSYM’nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavından (DGS) yeterli puanı aldıkları takdirde, üniversitelerin Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği bölümlerinde 4 yıllık lisans programlarına devam edebilmektedirler. Yabancı uyruklu adaylar ilgili alanda lisans programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini ilgili Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, GNO 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği en az AKTS’yi sağlayan, ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak kazanır.
Mezun İstihdam Olanakları
Aşçılık programı mezunları; okul, hastane, işyeri mutfakları, oteller,cafeler, zincir restoranlar, catering firmaları, dünya mutfakları hizmeti veren özel restoranlar, hamur işleri- tatlı servisi yapan mutfaklar, pastacılık sektöründe, gıda fabrikalarında, ulusal ve uluslarası yiyecek içecek işletmeleri ve konaklama faaliyeti gösteren işletmelerin mutfaklarında ve havayolu şirketlerinde ikram hizmetlerinde istihdam edilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
(1)Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. İlgili fakülte/MYO yönetim kurullarının kararı ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve diğer yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınır.
(2) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl sonu sınavının ağırlığı %40’dan az ve %70’dan fazla olamaz. Yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıkları öğrencilere yarıyıl başında duyurulur.https://obs.dogus.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=83