ODYOMETRİ - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 60
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı Odyometri Önlisans
ÖSYM Tipi TYT
Program İçeriği
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Doç.Dr. YAVUZ SELİM YILDIRIM
Program Başkanı
Prof.Dr. TAYFUN APUHAN
Tarihçe
Odyometri Programı 2017-2018 Öğretim Yılında açılmış öğrenci alımına başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,Odyometri alanında Önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul Koşulları
YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlar lise mezuniyet sınavları (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) veya son iki yıl içinde girilmiş üniversite giriş sınavı benzeri sınavlar (SAT, EFS vb.), Lise diploması
Üst Kademeye Geçiş
Ön lisans eğitimlerini tamamlamaya hak kazanan Türkiye uyruklu öğrenciler, ÖSYM’nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavından (DGS) yeterli puanı aldıkları takdirde, üniversitelerin odyoloji bölümlerinde 4 yıllık lisans programlarına devam edebilmektedirler. Yabancı uyruklu adaylar ilgili alanda lisans programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini ilgili Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, GNO 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği en az AKTS’yi sağlayan, ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak kazanır.
Mezun İstihdam Olanakları
Odyometri mezunları odyoloji uzmanı veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde, resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde, işitme engelliler okullarında ve işitme cihazı firmalarında çalışabilmektedir. Doğum kliniklerinde, yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilmekte ve okullarda işitme tarama testi yapabilmektedir. Bunların yanı sıra yenidoğan işitme taramaları, okul öncesi ve okul çağı tarama programları ile endüstri alanında gürültü ölçümleri ve işitme taramalarında da görev alabilmektedir.
Ölçme ve Değerlendirme
(1)Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. İlgili fakülte/MYO yönetim kurullarının kararı ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve diğer yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınır.
(2) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl sonu sınavının ağırlığı %40’dan az ve %70’dan fazla olamaz. Yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıkları öğrencilere yarıyıl başında duyurulur.https://obs.dogus.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=87