SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ASO 101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
HEM 101 Anatomi 2+2+0 Zorunlu 4
HEM 103 Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 3
HEM 105 Fizyoloji 2+2+0 Zorunlu 4
HEM 107 Hemşirelik Felsefesi Temel Kavram ve İlkeleri 3+0+4 Zorunlu 8
İNG 203 İngilizce Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
KRP 101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
TAR 203 Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 102 Hemşirelik Esasları 4+4+4 Zorunlu 11
HEM 104 Farmakoloji 3+0+0 Zorunlu 3
HEM 106 Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2+2+0 Zorunlu 4
HEM 108 Patoloji 2+0+0 Zorunlu 3
HEM 110 İnsan Davranışı ve İlişkiler 2+0+0 Zorunlu 5
TÜRK 103 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 201 İç Hastalıkları Hemşireliği 4+8+4 Zorunlu 12
HEM 203 Hasta Eğitimi 2+0+0 Zorunlu 4
İNG 400 İş Hayatında İngilizce 2+0+0 Zorunlu 4
[G] Aİ-1 Alan İçi Seçmeli 1 - Seçmeli 5 1
[G] Aİ-2 Alan İçi Seçmeli 2 - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BİM 201 Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Zorunlu 4
HEM 202 Cerrahi Hemşireliği 4+8+4 Zorunlu 12
HEM 204 Hemşirelikte Etik 4+0+0 Zorunlu 5
HEM 206 Sağlığı Geliştirme 3+0+0 Zorunlu 4
[G] Aİ-3 Alan İçi Seçmeli 3 - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 301 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 4+8+4 Zorunlu 12
HEM 303 Hemşirelikte Yönetim 3+4+0 Zorunlu 8
[G] AD-1 Alan Dışı Seçmeli 1 - Seçmeli 15 3
[G] Aİ-4 Alan İçi Seçmeli 4 - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 40
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 4+8+4 Zorunlu 12
HEM 304 Epidemiyolojiye Giriş ve Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği 2+0+0 Zorunlu 4
[G] AD-2 Alan Dışı Seçmeli 2 - Seçmeli 4 1
[G] Aİ-5 Alan İçi Seçmeli 5 - Seçmeli 5 1
[G] Aİ-6 Alan İçi Seçmeli 6 - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 401 Halk Sağlığı Hemşireliği 4+8+4 Zorunlu 12
HEM 403 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 4+8+4 Zorunlu 12
[G] Aİ-7 Alan İçi Seçmeli 7 - Seçmeli 6 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 402 Hemşirelikte Eğitim 3+4+0 Zorunlu 8
HEM 492 Bitirme Projesi 2+0+0 Zorunlu 4
[G] AD-3 Alan Dışı Seçmeli 3 - Seçmeli 4 1
[G] AD-4 Alan Dışı Seçmeli 4 - Seçmeli 4 1
[G] Aİ-8 Alan İçi Seçmeli 8 - Seçmeli 10 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
Seçmeli Dersleri Göster SEÇMELİ DERSLER HAVUZU
https://obs.dogus.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=4134