SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ASO 101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
HEM 101 Anatomi 2+2+0 Zorunlu 4
HEM 103 Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 3
HEM 105 Fizyoloji 2+2+0 Zorunlu 4
HEM 107 Hemşirelik Felsefesi Temel Kavram ve İlkeleri 3+0+4 Zorunlu 8
İNG 203 İngilizce Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
KRP 101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
TAR 203 Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 102 Hemşirelik Esasları 4+4+4 Zorunlu 11
HEM 104 Farmakoloji 3+0+0 Zorunlu 5
HEM 106 Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2+2+0 Zorunlu 4
HEM 108 Patoloji 2+0+0 Zorunlu 3
HEM 110 İnsan Davranışı ve İlişkiler 2+0+0 Zorunlu 3
TÜRK 103 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 201 İç Hastalıkları Hemşireliği 4+8+4 Zorunlu 12
[G] SEC I Alan İçi Seçmeli I - Seçmeli 4 1
[G] SEC II Alan İçi Seçmeli II - Seçmeli 5 1
[G] SEC III Alan Dışı Seçmeli I - Seçmeli 4 1
[G] SEC IV Alan Dışı Seçmeli II - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 202 Cerrahi Hemşireliği 4+8+4 Zorunlu 12
İNG 400 İş Hayatında İngilizce 2+0+0 Zorunlu 4
[G] SEC V Alan İçi Seçmeli III - Seçmeli 4 1
[G] SEC VI Alan İçi Seçmeli IV (2 Ders) - Seçmeli 12 2
[G] SEC VII Alan Dışı Seçmeli III - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 301 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 4+8+4 Zorunlu 12
HEM 303 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 4+8+4 Zorunlu 12
[G] SEC VIII Alan İçi Seçmeli V (2 Ders) - Seçmeli 12 2
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 302 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 4+8+4 Zorunlu 12
HEM 306 Hemşirelikte Yönetim 3+4+0 Zorunlu 7
[G] SEC IX Alan İçi Seçmeli VII - Seçmeli 4 1
[G] SEC X Alan İçi Seçmeli VIII - Seçmeli 3 1
[G] SEC XI Alan Dışı Seçmeli IV - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 401 Halk Sağlığı Hemşireliği 4+8+4 Zorunlu 12
HEM 403 Hemşirelikte Eğitim 3+4+0 Zorunlu 7
[G] SEC XII Alan İçi Seçmeli IX (2 Ders) - Seçmeli 12 2
[G] SEC XIII Alan Dışı Seçmeli V - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 402 Klinik Uygulama 2+32+0 Zorunlu 24
HEM 492 Bitirme Projesi 1+2+0 Zorunlu 3
[G] SEC XIV Alan İçi Seçmeli X - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
Seçmeli Dersleri Göster SEÇMELİ DERSLER HAVUZU
https://obs.dogus.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=4134